تمام مطالب دسته بندی: شورایاری ها
چرا شورایاری هنوز ناشناخته مانده؟

چرا شورایاری هنوز ناشناخته مانده؟

چرا شورایاری هنوز ناشناخته مانده؟   در واقع با گذشت ۱۷سال از زمان تشکيل شوراياري ها (۱۳۹۶-۱۳۷۹) در تهران، هنوز تعريف و شناخت دقيقی از آن در نزد مردم و مسئولين وجود ندارد و تا حد زيادي شوراياري ناشناخته مانده است.  شوراياري ها همچون ديگر انجمن ها، نهادها، بنيادها، مؤسسه ها، تعاوني ها، باشگاه ها، گروه هاي اجتماعي و سازمان هاي غير دولتي، يک تشکل غير دولتي محسوب مي شوند. نقطه اشتراک اينگونه سازمان ها و نهادهاي اجتماعي، گرايش و تمايل اعضاي آنها به نوعي ارضاي، اجتماعي است.  این افراد در انجام فعاليت هاي اجتماعي داوطلبانه و نوع دوستانه برای؛ همنوعان، همسايگان، هم محله اي ها و همشهري هاي خود علاقه مند و تعلق خاطر بيشتري به محله دارند، مسئوليت […]

شورایاران، کارکردها و عملکردها

شورایاران، کارکردها و عملکردها

شورایاران، کارکردها و عملکردها     برخي از کارکردهاي شوراياري ها در جلب، تقويت و گسترش مشارکت شهروندان و عملکرد های مختلف در حوزه مدیریت شهری در اساسنامه شورایاری ها بر جلب مشارکت واقعی شهروندان تاکید فراوانی شده است. بر همین اساس تشکیل شورایاری را برای تحقق این مهم معرفی نموده و فکر و عمل شورایی را یک ضرورت تاریخی و اجتناب ناپذیر می داند و اشاره می دارد: ” با عنایت به حجم عظیم و گسترده مسائل و مشکلات مختلف شهری در ابعاد کمی و کیفی خصوصا در کلانشهر تهران، رفع این مشکلات و بهبود شرایط مستلزم تمرکز زدایی و بهره گیری از نظرات و دیدگاه های آحاد مردم و مشارکت عام و همه جانبه شهروندان می باشد. از […]

تاریخچه مختصری از تشکیل شورایاری

تاریخچه مختصری از تشکیل شورایاری

تاریخچه مختصری از تشکیل شورایاری     شوراياري در حال حاضر (۱۳۹۶) با ۳۵۴۰ عضو در ۳۵۴ محله شهر تهران، بزرگترين انجمن محلي در ايران است که رسميت قانوني هم دارد و این ویژگی منحصر بفرد شورایاری است. تعريف شوراياري: طبق تعريف ارائه شده در اساسنامه:”شوراياري انجمني غيردولتي، غيرمتمرکز، غيرسياسي، داوطلبانه، مشارکتي و خودگردان مي باشد که اعضاي آن به صورت افتخاري فعاليت مي کنند.” در تکمیل این تعریف می توان گفت؛ شوراياران امناي محلي هستند که رابط ميان مردم و مسئولين محسوب مي شوند.   در اينجا بايد به اين نکته تأکيد کرد که براي داشتن شهر پايدار و مديريت بهينه شهر، بناچار باید شهروند داشته باشيم، نه شهرنشين و براي يادگيري و توانمند شدن در حوزه شهروندي و […]

شورایاری ها و مجامع عمومی محلی

شورایاری ها و مجامع عمومی محلی

شورایاری ها و مجامع عمومی محلی شورایاران پل ارتباطی میان مردم و مسئولین یکی از وظایف مهم شورایاران برقراری ارتباط میان مردم و مسئولین است. این وظیفه باید به صورت روشن، هدفمند، مستمر و واقعی باشد و قالب شعار و سخن را پشت سر گذارده و عملی شود. نماینده مردم بودن به معنای کسی که فقط رای از مردم گرفته نیست بلکه به معنای این است او نظرات مردم  را همواره شنیده و از آنها مطلع باشد و در ارائه پیشنهادات و شناسایی مشکلات و نیازمندی های محله بر اساس آنها تصمیم گیری نماید. برای رسیدن به این مطلوب از شیوه های مختلف می توان بهره گرفت، صندوق نظرات و پیشنهادات، تلفن پیامگیر، ارتباط با نهادهای اجتماعی محلی مثل: مدارس، […]

اساسنامه انجمن های شورایاری (با آخرین اصلاحات)

اساسنامه انجمن های شورایاری (با آخرین اصلاحات)

اساسنامه انجمن های شورایاری (با آخرین اصلاحات انجام شده در دوره چهارم شورای تهران)    مقدمه با تشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا, بر اساس اصول ششم, هفتم, يكصدم, يكصد و يكم، يكصد و سوم، يكصد و پنجم و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، گسترش فكر و عمل شورايي به ضرورتي تاريخي و اجتناب ناپذير تبديل شده است. به استناد ماده هفتاد و يك قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و با عنايت به حجم عظيم و گسترده مسائل و مشكلات مختلف شهري در  ابعاد كمي و كيفي خصوصاً در كلان شهر تهران، رفع اين مشكلات و بهبود شرايط مستلزم تمركززدايي و بهره‌گيري از نظرات و ديدگاههاي آحاد مردم و مشاركت واقعي, […]

اصل فعالیت داوطلبانه

اصل فعالیت داوطلبانه

اصل فعالیت داوطلبانه   بحث غیر انتفاعی بودن فعالیت شورایاران از اصول مهم در اساسنامه شورایاری ها است. با شکل گیری مدیریت محله; لزوم همکاری  شورایاری و مدیریت محله مطرح شد و عملا تناقضی پیش آمد و فعالیت انتفاعی وغیر انتفاعی و منتخب و منتصب در کنار یکدیگر کلید خورد.   در مجموع گرایش برای کسب انتفاع از فعالیت مقبولیت زیادی دارد. اما با انتفاعی شدن فعالیت بسیاری از امتیازات خاص از بین می رود, از جمله جایگاه مردمی و برخورداری از اعتماد مردم, برای روشن شدن بیشتر مطلب نظر شما عزیزان را به نکاتی جلب می نماید:   موضوع جلب مشارکت واقعی مردم در اداره امور زندگی شهری امری حتمی و پذیرفته شده در تمام دنیا محسوب می شود […]