ماه: اردیبهشت ۱۳۹۸
شوراهای اسلامی، رکن چهارم در اداره امور کشور

شوراهای اسلامی، رکن چهارم در اداره امور کشور

شوراهای اسلامی، رکن چهارم در اداره امور کشور به مناسبت نهم اردیبهشت ماه، سالروز تشکیل شوراها پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اصل مشورت و مشارکت دهي مردم در تعيين سرنوشت خود در قالب نظام شورايي با پوشيدن لباس قانون از عرصه تئوري به عرصه عمل راه يافت و نهاد شورا در زمره ارکان نظام و اداره امور کشور قرار گرفت. قانون اساسي کشور نشان از آن دارد که این مردم هستند که در قالب نهادهاي شورايي اعم از مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر و روستا و ديگر اشکال شوراها، حاکمان و کارگزاران را بر آن ميدارند تا در چارچوب ضوابط و مقرراتي که آنها وضع مي کنند عمل کرده و مجري تصميمات آنان باشند. اين توجه در قانون اساسي […]

زمان انتخابات شورایاری (دوره پنجم)

زمان انتخابات شورایاری (دوره پنجم)

زمان انتخابات شورایاری (دوره پنجم) انتخابات پنجمین دوره شورایاری در آخر خرداد فرآیند برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری کلید خورد دوشنبه دوم اردیبهشت ماه ۹۸ اولین جلسه شورای راهبردی انتخابات دوره پنجم شورایاری ها با حضور شهردار تهران، اعضای ستاد هماهنگی شورایاری ها و معاون سیاسی فرماندار در ساختمان شماره ۱ شورای اسلامی شهر برگزار شد. با این ترتیب به برخی گمانه زنی ها مبنی بر لغو انتخابات پنجمین دوره شورایاری که در چند روز گذشته در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مطرح شده بود، پایان داده شد. شهردار تهران در اولین جلسه شورای راهبردی انتخابات دوره پنجم شورایاری ها مطرح کرد: شورایاری ها ابزار اجتماعی مناسب برای مدیریت شهری   ۳۱خرداد ماه سال جاری انتخابات پنجمین دوره شورایاری […]