آیین نامه انضباطی شورایاران

آیین نامه انضباطی شورایاران

آیین نامه انضباطی شورایاران

 

پیشگفتار: (ابراهیم علی پور)
طرح تشکیل شورایاری در میان انبوه مصوبات شورای اسلامی شهر تهران از اهمیت خاصی برخوردار است. با تصویب این طرح گام اساسی در تحقق جلب مشارکت شهروندان در اداره امور شهر برداشته شد. اساسنامه تشکیل شورایاری ها در سال ۱۳۷۸ در شرایطی تصویب شد که آینده روشنی برای این طرح متصور نبود و حتی برخی آن را از قبل شکست خورده می دانستند. اما تجربه ثابت کرده که وجود گروه های اجتماعی محلی در اداره بهینه کلان شهر تهران چقدر مهم است و شرایط برای وجود این تشکل ها تا حد زیادی فراهم می باشد.

اگر بخواهیم مراحل شکل گیری شورایاری را دسته بندی کنیم می شود گفت؛ تاکنون ۳ مرحله پشت سر گذاشته شده است.

۱- دوره تشکیل(از سال ۷۹ تا ۸۴)

۲- دوره تثبیت(سال ۸۴ تا ۹۰)

۳- دوره رشد و بلوغ( از سال ۹۰ به بعد) در دوره اول مهمترین چالش مربوط به شناساندن و معرفی شورایاری به مردم مسئولان بود.
به عبارتی کلمه شورایاری از سال ۱۳۷۸ به بعد وارد ادبیات نوشتاری و شفاهی کشور شد، لذا همه می خواستند بدانند شورایاری چیست و چه کارکرد ها و فایده ای دارد؟
در تبلیغات آن ایام این جمله محور بود: آیا می دانید در محله شما گنجی نهفته است؟
در واقع معتمدین محلی به گنج های تشبیه شده بودند که می توانستند فواید بسیاری برای مردم محله به ارمغان آورند. به هر ترتیب شورایاری در تهران جای خود را در میان نهادهای اجتماعی و مدیریت شهری تا حدودی باز کرد. در این دوره کمترین سند و آئین نامه در خصوص شورایاری تولید شده است و بیشتر همت ستاد شورایاری صرف تشکیل شورایاری ها شد که نهایتا در ۸۷ محله تهران انتخابات شورایاری برگزار شد.
از سال ۸۴ انتخابات شورایاری به صورت فراگیر برگزار شد و در حال حاضر ۳۵۴ محله تهران شورایاری دارد. یکی از دغدغه های جدی در مورد شورایاری بحث صلاحیت های منتخبین و پیش بینی تمهیداتی برای جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی بود. برای رفع این نگرانی اصلاحاتی در اساسنامه در بخش شرایط انتخاب شوندگان انجام شد و همچنین دستورالعمل های اجرایی نیز تدوین گردیده است.

یکی از این دستورالعمل ها آئین نامه انضباطی شورایاران است که به عنوان ملاک عمل در رسیدگی به تخلفات شورایاری ها قلمداد می شود. نگارنده به جهت مسئولیت های که در ستاد شورایاری داشتم و اشراف علمی و نظری و نیز تجربه زیسته خود در این خصوص در تدوین دستورالعمل ها از جمله آئین نامه انضباطی سهم داشتم. به نظر بنده تمام آئین نامه ها و اساسنامه شورایاری در موقعیت کنونی و قبل از برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری در پایان سال ۱۳۹۷ ضرورت دارد مورد باز بینی و بروز رسانی شود.
اما اگر هم این اتفاق رخ ندهد لازم است خصوصا در مورد آئین نامه انضباطی، مقررات موجود به اجرا گذاشته شود تا از لطمه خوردن به اعتبار اجتماعی شورایاران جلوگیری شود. با این توضیحات شما را به مطالعه آئین نامه انضباطی شورایاران دعوت می کنم.

 

آیین نامه انضباطی شورایاران

آیین نامه انضباطی شورایاران
آیین نامه انضباطی شورایاران

[WPSM_COLORBOX id=934]

ماده ۱- ساختار کمیته انضباطی
ستاد هماهنگي و اجرايي شوراياري‌هاي محلات شهر تهران، داراي دو كميته انضباطي بدوی و تجديد نظر مي‌باشد.
۱-۱. کمیته انضباطی بدوی
الف) اعضای کمیته انضباطی بدوی عبارتند از:
١. دبير ستاد هماهنگی شوراياري‌ها ( به عنوان رییس کمیته)
۲. مسئول امور بازرسی و نظارت ستاد (به عنوان دبیر کمیته)
۳. مدیر امور مناطق ستاد
۴. مدیر حراست ستاد
۵. نماینده عضو مسئول پهنه ستاد هماهنگی (بدون حق رای)
۶. یک نفر کارشناس امور حقوقی با معرفی رییس ستاد هماهنگی و تصویب اعضای ستاد هماهنگی (بدون حق رای)

تبصره ١: رسیدگی به شکایت شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری و سایر سازمانها از شورایاران مشروط به حضور نماینده این سازمانها خواهد بود که از سوی دبیر ستاد هماهنگی دعوت می شوند.
الف) کمیته انضباطی بدوی فقط به شکایات مکتوب و مستدل رسیدگی می کند.
ب) جلسات کمیته انضباطی بدوی برای رسیدگی به تخلفات با حضور اکثریت افراد رسمیت یافته و تصمیم کمیته با ۳ رای لازم الاجرا خواهد بود.
ج) آرای کمیته بدوی، در صورت اعتراض، ظرف ۱۰ روز از صدور رای با ارائه مستندات جدید و تایید رییس ستاد قابلیت بررسی مجدد دارند.

تبصره ٢: در صورتی که پرونده ای نیازمند بررسی قضایی بوده و تخلف خارج از حیطه وظایف شورایاری ها باشد، بررسی آن مستلزم ارائه مستندات قانونی مراجع ذی صلاح قضایی می باشد و ستاد هماهنگی شورایاری ها مسئولیت رسیدگی کیفری و قضایی را بر عهده نخواهد داشت.
۱-۲٫ کمیته انضباطی تجدید نظر
کمیته انضباطی تجدید نظر برای رسیدگی به پروندهای که رای صادر از کمیته انضباطی بدوی در آنها مورد اعتراض بوده و به تایید رییس ستاد رسیده و یا با پیشنهاد سلب عضویت به کمیته تجدید نظر ارجاع داده می شوند تشکیل می شود.
الف) اعضای کمیته تجدید نظر عبارتند از:
۱٫ رییس ستاد هماهنگی شورایاری ها
۲٫ دو نفر از اعضای ستاد هماهنگی شورایاری ها به انتخاب اعضای ستاد
۳٫ دبیر ستاد هماهنگی شورایاری ها
۴. مشاور یا مسئول حقوقی شورای اسلامی شهر تهران

ب) جلسات کمیته تجدید نظر با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای موافق لازم الاجرا خواهد بود.
ج) کمیته تجدید نظر می تواند در مواقع لزوم شورایار متخلف را از طریق اداره حقوقی شورای شهر تهران به مراجع قضایی معرفی نموده و اعلام شکایت نماید.

این مطلب را هم ببینید
نگاهی بر وظایف فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری

ماده ۲- مصاديق بي انضباطي و تخلف اعضاي شوراياري‌ها (۱)
۲-۱خودداري و امتناع از انجام وظايفي كه بر اساس اساسنامه تشكيل شوراياري‌ها و آئين نامه‌هاي مربوطه برعهده دبير، جانشين و منشي و هر كدام از اعضاء گذاشته شده است
۲-۲ سهل انگاری در حفظ اموال و امکانات شورایاری محله
۲-۳ ارائه گزارش خلاف واقع به ستاد شورایاری ها و دیگر سازمانها
۲-۴ جعل و سوء استفاده از اسناد( مهر، سربرگ و کارت عضویت شورایاری)
۲-۵ استفاده نا بجا از اعتبارات شورایاری
۲-۶ خود داری از انجام وظایف محوله
۲-۷ غیبت غیر موجه بیش از ۴ جلسه رسمی متوالی و ۶ جلسه غیر متوالی در طول مدت یکسال در جلسات
۲-۸ رعايت نكردن نظم و آداب شركت در جلسات محله‌اي، منطقه‌اي و فرا منطقه‌اي
۲-۹ هرگونه اقدام، دخالت غير ضروري و سوء استفاده از امكانات و موقعيت فراهم شده در شوراياري اعم از بهره ‌برداري شخصي، گروهي، سياسي و حزبي
۲-۱۰ استفاده از محل و امکانات دفتر شوراياري براي امور شخصي، سياسي، اقتصادی، حزبي، گروهي
۲-۱۱ هر گونه دخالت خارج از وظايف در امور جاري، اداري و اجرايي شوراي شهر، شهرداري و ساير سازمانها و مؤسسات دولتي و خصوصي با عنوان شوراياري
۲-۱۲ سوء استفاده از عضويت در شوراياري براي برخورداري از امكانات و تسهيلات شهرداري و ساير دستگاه هاي دولتی
۲-۱۳ دريافت هر گونه وجوه نقدي و تسهيلات غيرنقدي خارج از ضوابط از اشخاص و نهادها
۲-۱۴ ارتكاب اعمالي كه منجر به محكوميت در مراجع قانوني شده باشد
۲-۱۵ انجام هر عملی كه موجب خدشه‌دار شدن حسن شهرت اجتماعي شده و اعتماد عمومي مردم را سلب نمايند
۲-۱۶ اثبات دارا نبودن هر یک از شرایط اولیه عضویت در شورایاری ( محل سکونت، میزان تحصیلات، شرایط سنی و سوء پیشینه)
۲-۱۷ هرگونه فعالیت انتفاعی، اقتصادی با بهره گیری مستقیم و غی مستقیم از سیستم و امکانات مدیریت شهری

ماده۳- مصاديق بي انضباطي و تخلف اعضاي شوراياري‌ها (۲)
۱٫ تشكيل ندادن جلسات شوراياري مطابق با آیین نامه داخلی
۲٫ دعوت نكردن از عضو يا اعضاي شوراياري محله براي شركت در جلسات
۳٫ ارسال نكردن یا تاخیر در ارسال صورتجلسات به ستاد شوراياري ها
۴٫ شرکت نکردن در جلسات ستاد شورایاری ها
۵٫ قصور در اطلاع رسانی بهنگام در باره روند فعالیت ها، گزارش جلسات و اقدامات به اعضای شورایاری
۶٫ کوتاهی در انجام وظایفی که مطابق آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها از سوی ستاد شورایاری ها به هیئت رئیسه ابلاغ می شود
۷٫ عدم اطلاع رسانی دبیر محله یا منطقه به اعضای شورایاری در خصوص دریافت وجوه نقدی و غیر نقدی، امکانات و تسهیلات و هرگونه بهره برداری از آنها
۸٫ عدم همکاری با کلیه ارکان ستاد هماهنگی

ماده ۴ – شیوه های دریافت گزارش تخلفات

مرجع رسیدگی به تخلفات شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران کمیته انضباطی ستاد اجرایی شورایاری ها است. این کمیته به شکایت های که به صورت مکتوب و مستند از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی زیر ارائه می گردد رسیدگی خواهد کرد:
۱– اعضای شورای اسلامی شهر تهران
۲– اعضا شورایاری محله
۳– شهروندان
۴– شهرداری و سایر سازمان ها
۵– گزارش دستگاه های اجرایی شامل؛ دولتی، نهادها، ارگان ها و…
۶– اعضای هیئت امنای محله، مدیر محله و کارکنان سرای محله

ماده ۵ – آراء صادره کمیته انضباطی بدوی عبارتند از:
١ – اخطار شفاهی
۲ – اخطار کتبی با درج در پرونده شورایاری
۳– تعلیق از عضویت در شورایاری، یا جایگاه هیئت رئیسه شورایاری محله یا منطقه برای مدت مشخص، با تایید رییس ستاد
۴– پیشنهاد سلب عضویت از شورایاری محله به کمیته تجدید نظر
۵– پیشنهاد محرومیت از شرکت در دوره های آینده انتخابات شورایاری ها
تبصره ١ : در صورت ایجاد خسارت وارده به اموال شورایاری، علاوه بر اخطار کتبی و درج در پرونده، شورایار ملزم به پرداخت خسارت می ¬باشد.
تبصره ٢ : کمیته انضباطی می تواند در مواقعی که منجر به صدور رای نمی گردد، از شورایار متخلف تعهد اخذ نموده و شورايار مي تواند كماكان به كار و فعاليت خود ادامه دهد.
تبصره ٣: كميته انضباطي مي تواند حسب مورد و با توجه به اهميت تخلف وضعيت عضويت شوراياري را براي مدت رسيدگي به صورت تعليق درآورد تا در اين مدت وضع او روشن شود.
تبصره ٤: كليه اعضاي شوراياري در محله مربوطه مكلفند همكاري هاي لازم را با كميته انضباطي به عمل آورده و اطلاعات و مدارك لازم را در اختيار كميته قرار دهند و در صورت عدم همكاري با فرد يا افراد خاطي برخورد انضباطي خواهد شد.
تبصره ٥ : كميته انضباطي بدوي درباره صدور احكام منجر به سلب عضويت، صلاحيت نداشته بلكه صدور آن پس از بررسي موضوع، ارائه مستندات و پيشنهاد سلب عضويت از سوي كميته انضباطي به عهده كميته انضباطي تجديدنظر خواهد بود.

ماده ۶ : آراء و تصميمات كميته انضباطي تجديد نظر قطعي و لازم الاجرا است.

این آیین نامه( آیین نامه انضباطی شورایاران ) در ۶ ماده و ۵۵ بند و ۸ تبصره در تاریخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۴ به تصویب ستاد هماهنگی شورایاری ها رسید.

 

یادداشتی دیگر در شورایاری دات کام :

شوراها در قانون اساسی

سلام، ابراهیم علی پور هستم کارشناس ارشد علوم ارتباطات و مطالعات فرهنگی از دانشگاه تهران، از سال 1375 در حوزه اجتماعی از جمله شورایاری ها و شوراها در مسئولیت های مختلف فعالیت دارم . علاقه مندم، تجربیات و آموخته هایم را در اختیار کسانی قرار دهم که دغدغه های اجتماعی دارند.

کانال تلگرام
مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *