آخرین مطالب
نقدی بر شیوه انتخاب شهردار تهران

نقدی بر شیوه انتخاب شهردار تهران

نقدی بر شیوه انتخاب شهردار تهران یکی از مهم ترین اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهرها، انتخاب شهرداری برای یک دوره ۴ ساله است. این اختیار و وظیفه در کلان شهرها و خصوصا تهران از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. این حساسیت در دوره چهارم  منجر به طرح پیشنهاد انتخاب شهردار همزمان با انتخابات شوراها توسط مردم شد که نهایتا تصویب نشد و کماکان شهردار توسط شورا انتخاب و با حکم وزیر کشور در کلان شهرها منصوب می شود. در بند یک ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که مربوط به وظایف شورای اسلامی شهر است اشاره می دارد: ” انتخاب شهردار برای مدت ۴ سال” در تبصره یک این ماده نیز بیان […]

نگاهی بر وظایف فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری

نگاهی بر وظایف فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری

نگاهی بر وظایف فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری   شورای شهر و شهرداری دو رکن اصلی مدیریت شهری محسوب می‌شوند. با آنکه در ظاهر وظایف خدماتی و عمرانی مدیریت شهری پر رنگ تر به نظر می‌رسد. اما با پیشرفت روز افزون تکنولوژی و افزایش جمعیت شهرها و کلانشهر ها، پدیده های اجتماعی رخ نموده اند که زندگی در شهرها دشوار تر نموده است. آسیب های اجتماعی و لزوم توجه به جلب مشارکت آحاد مردم در اداره امور شهر از این دست مسائل در شهرها است. از طرفی در قانون وظایف اجتماعی و فرهنگی زیادی برای مدیریت شهری پیش بینی شده که متأسفانه کمتر تا کنون مورد عنایت قرار گرفته است. به نظر می‌رسد شورای شهر ارومیه در دوره جدید خود […]

آیین نامه انضباطی شورایاران

آیین نامه انضباطی شورایاران

آیین نامه انضباطی شورایاران   پیشگفتار: (ابراهیم علی پور) طرح تشکیل شورایاری در میان انبوه مصوبات شورای اسلامی شهر تهران از اهمیت خاصی برخوردار است. با تصویب این طرح گام اساسی در تحقق جلب مشارکت شهروندان در اداره امور شهر برداشته شد. اساسنامه تشکیل شورایاری ها در سال ۱۳۷۸ در شرایطی تصویب شد که آینده روشنی برای این طرح متصور نبود و حتی برخی آن را از قبل شکست خورده می دانستند. اما تجربه ثابت کرده که وجود گروه های اجتماعی محلی در اداره بهینه کلان شهر تهران چقدر مهم است و شرایط برای وجود این تشکل ها تا حد زیادی فراهم می باشد. اگر بخواهیم مراحل شکل گیری شورایاری را دسته بندی کنیم می شود گفت؛ تاکنون ۳ مرحله […]

پیاده محوری ؛ حلقه مفقوده شهرهای ما

پیاده محوری ؛ حلقه مفقوده شهرهای ما

پیاده محوری ؛ حلقه مفقوده شهرهای ما پیاده محوری ؛ حلقه مفقوده شهرهای ما مسعود مسلمی انسان‌ها از دیرباز با پیاده روی مأنوس گردیده و نیازهای حیاتی خود را از این طریق تأمین می‌کردند همچنین بعضاً سفرهای بین شهری خود را نیز از همین راه منتفع می‌کردند. شهرهای پس از انقلاب صنعتی با ورود تکنولوژی و موتور بخار به شاکله زندگی و کیفیت شهرهای ما ضربه مهلکی وارد کردند، تا حد بسیار زیادی انسان ها را با محیط اجتماعی و همسایگی غریبه بار آوردند، به محیط زیست بیش از پیش خدشه وارد کردند و بهداشت شهرهارا رو به زوال بردند. در میانه قرن بیستم تعدادی از شهرهای اروپایی پس از جنگ حهانی دوم از جمله آلمان، فرانسه، انگلستان، هلند و […]

 تحلیلی بر چالش های شورایاری در دوره جدید شورای اسلامی شهر تهران

 تحلیلی بر چالش های شورایاری در دوره جدید شورای اسلامی شهر تهران

 تحلیلی بر چالش های شورایاری در دوره جدید شورای اسلامی شهر تهران     شورای شهر تهران در دوره اول عمر کوتاهی داشت و قبل از این که چهار بهار از زندگی خود را ببیند، در اوج هیجانات سیاسی جوان مرگ شد. اما در عین حال از خیلی جهات توانایی های داشت که در دوره های بعدی کمتر دیده شد. یکی از این موارد برخورداری از نگاه اجتماعی و فرهنگی به شهر و اعتقاد به جلب مشارکت واقعی شهروندان در اداره امور شهر تهران بود. شورای اول در سال ۷۷ تشکیل شد و در سال ۷۸ طرحی را از تصویب گذراند که بر اساس آن برای جلب مشارکت شهروندان الگوی مشخصی معرفی کرد. اتفاقی که باعث شد فصل تازه ای […]

شورایاران چشمان بینای مدیریت شهری

شورایاران چشمان بینای مدیریت شهری

شورایاران چشمان بینای مدیریت شهری   ویژگی شورای شهر چهارم تهران، حضور تقریبا مساوی از هر دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب در آن بود. این وضعیت در مورد شورایاری دارای اهمیت بود، چراکه هر دو طرف تلاش می کردند با شورایاران تامل داشته و موضوعات شورایاری به همین واسطه بطور مرتب در صحن علنی شورا مطرح می گردید. اما در آن زمان به نظر می رسید، اگر شورای تهران یکدست باشد و فقط از یک طیف سیاسی در آن حضور داشته باشند، وضع شهر و شورایاران بهتر خواهد شد. نظری که در شورای پنجم ابطال آن روشن شد. در خصوص شورایاری بطور مشخص این یکدستی و تک صدای باعث شد که صدای شورایاران بجایی نرسد. مصاحبه زیر با یک […]

چرا شورایاری هنوز ناشناخته مانده؟

چرا شورایاری هنوز ناشناخته مانده؟

چرا شورایاری هنوز ناشناخته مانده؟   در واقع با گذشت ۱۷سال از زمان تشکيل شوراياري ها (۱۳۹۶-۱۳۷۹) در تهران، هنوز تعريف و شناخت دقيقی از آن در نزد مردم و مسئولين وجود ندارد و تا حد زيادي شوراياري ناشناخته مانده است.  شوراياري ها همچون ديگر انجمن ها، نهادها، بنيادها، مؤسسه ها، تعاوني ها، باشگاه ها، گروه هاي اجتماعي و سازمان هاي غير دولتي، يک تشکل غير دولتي محسوب مي شوند. نقطه اشتراک اينگونه سازمان ها و نهادهاي اجتماعي، گرايش و تمايل اعضاي آنها به نوعي ارضاي، اجتماعي است.  این افراد در انجام فعاليت هاي اجتماعي داوطلبانه و نوع دوستانه برای؛ همنوعان، همسايگان، هم محله اي ها و همشهري هاي خود علاقه مند و تعلق خاطر بيشتري به محله دارند، مسئوليت […]

چگونه شورایاری را بهتر بشناسیم

چگونه شورایاری را بهتر بشناسیم

چگونه شورایاری را بهتر بشناسیم   مصاحبه آقای سید مهدی اعرابی- دبیر شورایاری منطقه یک تهران (۹۵/۳/۱۹)   مقدمه: شورایاری به عنوان یک گروه اجتماعی محلی در عین حالیکه در نگاه نخست ساده به نظر می رسد، در عمل و در واقع بسیار پیچیده و غامض است. این پیچیدگی باعث شده اکثر افراد اعم از اعضای شورا، مسئولین شهرداری و دیگر سازمان ها، مردم و حتی خود شورایاران نتوانند بخوبی آن را بشناسند و با آن ارتباط منطقی و مثبت برقرار کنند. بیشترین آسیب در این خصوص از ناحیه ستاد شورایاری بر شورایاران وارد می شود. معمولا ستاد شورایاری با یک سازمان اداری یکی انگاشته می شود و همین موضوع باعث آن می گردد که، بین ستاد و شورایاران فاصله […]

شورایاران، کارکردها و عملکردها

شورایاران، کارکردها و عملکردها

شورایاران، کارکردها و عملکردها     برخي از کارکردهاي شوراياري ها در جلب، تقويت و گسترش مشارکت شهروندان و عملکرد های مختلف در حوزه مدیریت شهری در اساسنامه شورایاری ها بر جلب مشارکت واقعی شهروندان تاکید فراوانی شده است. بر همین اساس تشکیل شورایاری را برای تحقق این مهم معرفی نموده و فکر و عمل شورایی را یک ضرورت تاریخی و اجتناب ناپذیر می داند و اشاره می دارد: ” با عنایت به حجم عظیم و گسترده مسائل و مشکلات مختلف شهری در ابعاد کمی و کیفی خصوصا در کلانشهر تهران، رفع این مشکلات و بهبود شرایط مستلزم تمرکز زدایی و بهره گیری از نظرات و دیدگاه های آحاد مردم و مشارکت عام و همه جانبه شهروندان می باشد. از […]

1 2 3 5
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):